På årsmötet 15 april så blev det några förändringar i styrelsen och bland byombuden.

Ny ordförande för Ulum Dalska blev Mats Elfquist, som även var ordförande mellan 1994 och 2004.
Daniel Nyström valdes in som ersättare.

Bland byombuden så valdes Linda Axesson till byombud för Dysberg och Evertsberg. Karin Bogg valdes som byombud för Gåsvarv.