Yair Sapir är lektor i svenska och forskare vid Högskolan Kristianstad. Yair är född i Israel och uppväxt i både Israel och Danmark. I Israel studerade han allmän språkvetenskap vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. 1996 flyttade han till Sverige och började studera nordiska språk vid Uppsala universitet. 2003 disputerade han på en avhandling om ordbildning i isländska. Samma år besökte han Älvdalen och utvecklade ett stort intresse för språket där, älvdalska. Yair insåg att skillnaderna mellan älvdalskan och övriga nordiska standardspråk var betydande och valde att stödja Ulum Dalska:s önskemål om att bevara och revitalisera älvdalskan. På Ulum Dalska:s uppdrag bildade Yair 2004 Råðdjärum, älvdalska språkrådet, som efter sju månaders arbete tog fram en ny standardortografi för älvdalska. Råðdjärums ortografi antogs enhälligt av Ulum Dalska:s årsmöte den 20 mars 2005. Sedan dess organiserade Yair tre konferenser om älvdalska, en akademisk sommarkurs i älvdalska på plats i Älvdalen i Uppsala universitets regi, som han undervisade på tillsammans med Gunnar Nyström. Yair tackade ja till att dessutom hålla sommarkurser i älvdalska i Älvdalen när Bengt Åkerberg inte längre kunde fortsätta och hittills höll han två sådana. Yair har även deltagit i möten mellan Ulum Dalska, kommunen och myndigheterna samt Europarådet i syfte att få älvdalskan erkänd som minoritetsspråk i Sverige. I april 2024 kommer Yair Sapir och Olof Lundgrens älvdalska grammatik, A Grammar of Elfdalian, att ges ut av UCL Press.