Lars Levander föddes 1883 i Stockholm. Under åren 1904-1908 vistades han långa perioder i Åsen i Älvdalen för att studera älvdalsmålet. 1909 var han färdig med en avhandling: Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. Det är en av huvudkällorna till kunskapen om älvdalmålet.

Efter sin doktorsavhandling arbetade han som folkskollärare och folkskolinspektör. Landsmålsarkivet i Uppsala bildades 1914. Från 1920 fick Levander anställning där. Hans uppdrag blev att leda undersökningen av dalmålen, vilket kom att fylla större delen av hans yrkesliv. Han fick nu möjlighet att till fortsatta studier om älvdalsmålet, det ”gamla” målet som ännu inte hade påverkats av den moderna tiden.

Levander var även intresserad av bygdens kultur och människornas levnadsförhållanden. 1914 publicerades hans bok: Livet i en älvdalsby före 1870-talet. Levander hade en stor ordsamling från Åsen, 14 000 ordlappar, som han 1916 skänkte till Landsmålsarkivet. På lapparna finns rikliga och noggranna uppgifter om ordens betydelse och användning.

Källa: Gunnar Nyström:

Inledningsanförande vid den Första konferensen om älvdalsmålet.

Läs mera om Lars Levander här