Bli medlem i språkföreningen Ulum Dalska och stöd vårt arbete med att bevara Älvdalskan.
Som medlem får du även, årligen, två nummer av tidningen Dalskum.

Medlemsalternativ 2024
Vuxen – 150 kr

Ungdom upp till 16 år – 50 kr

Familj – 350 kr

Familjemedlemskap gäller för två vuxna och övriga upp till 16 år. Skriv med alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår i kommentarsfältet.

Om du vill bli medlem kan du använda ovan knappar för att betala ditt medlemskap direkt.

Alternativt kan du sätt in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0, skriv i så fall Namn och Adress, för ungdommar inkludera födelseår, om detta inte kan skickas via banken för att det inte får plats som meddelande, skicka informationen till oss på info@ulumdalska.se, så vi kan lägga till er i medlemsregisterat

För att överföra pengar från utlandet, använd:

SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6026 0643 0250

När du byter adress
Var vänlig meddela Ulum Dalska din nya adress tillsammans med ditt medlemsnummer. Det underlättar att hitta dig i medlemsregistret och när tidningen ska delas ut.

Information

Vi använder Zynatic Medlemsregister från kalenderåret 2024. Där kan medlemsavgifter betalas via Swish Handel eller plusgiro.

Köpvillkor

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. För befintliga medlemmar bör medlemsavgiften betalas inom 3 månader från årsskiftet. Den är f n 150 kr för vuxen, 350 kr för familj (2 vuxna och barn upp till 16 år) och 50 kr för barn/ungdom (upp till 16 år).

Ångerrätt för internetköp är 14 dagar.

Kontaktuppgifter

Namn: ULUM DALSKA

Orgnr: 802438-7287

Adress: c/o P Folkesson, Holenvägen 55, 796 92 ÄLVDALEN

Tfnnr: 072-749 04 73

E-postadress: info@ulumdalska.se