Söndagen den 15 april kl.15.00 på Rots Skans.

Gunnar Nyström och Bo Westling redogör för hur långt Dalskprojektet har kommit.
Underhållning
Lotterier
Kaffe

Välkomna

/Styrelsen