Här hittar du Lars Levanders ”Älvdalsmålet i Dalarna” från 1909.

https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5850f85e15732ead0b3334/1529494845391/Svenska%20landsm%C3%A5l%20och%20Svenskt%20folkliv_1909_h2.pdf