Förslaget till en ny älvdalsk ortografi las fram av Råðdjärum, älvdalska språkrådet, den 20 mars 2005 vid Ulum dalskas årsmöte. Förslaget antogs av föreningen enhälligt och utan reservationer.

alvdalsk_ortografi