1994 startade föreningen Glåmåkwelder = Pratkvällar efter ett förslag från Gunilla Elfqvist, hustru till dåvarande ordförande Mats Eflqvist. Till en början var det mest samtal om olika ting. Efter en tid började Mats skriva ordlistor till träffarna som alternerar mellan byarna. De som är intresserade av älvdalska träffas och talar om ord och uttryck i listan. Man berättar om allehanda traditioner, om personer, skrönor och olika väsen som det talats om i bondesamhället. Numera görs ordlistan av någon som bor i den by man besöker.