Bli medlem i språkföreningen Ulum Dalska och stöd vårt arbete med att bevara Älvdalskan.
Som medlem får du även, årligen, två nummer av tidningen Dalskum.

Medlemsalternativ 2020
Vuxen – 150 kr
Ungdom upp till 16 år – 50 kr
Familj – 350 kr

Om du vill bli medlem: Sätt in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0 eller Swisha till 123 3724937.

Skriv namn och adress. För ungdom skriver ni också födelseår.
Familjemedlemskap gäller för två vuxna och övriga upp till 16 år. Skriv alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår.

För att överföra pengar från utlandet, använd:

SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6026 0643 0250

När du byter adress
Var vänlig meddela Ulum Dalska din nya adress tillsammans med ditt medlemsnummer. Det underlättar att hitta dig i medlemsregistret och när tidningen ska delas ut.