På årsmötet i mars 1992 föreslog Anders Södersten och Ragnar Sehl att föreningen skulle göra ett medlemsblad så att det fanns något att läsa på älvdalska. Förslaget mottogs positivt och redan till midsommar samma år fanns den första tidningen klar.

Erik Westling, som var ordförande vid den tiden, såg till att det blev en tidning. Klatter Hjalmar Larssons hade gjort en dekal som fanns med överst på framsidan. Sigbritt Willemark i Evertsberg ritade en bild som prydde resten av sidan.

Tidningen utkommer fortfarande två gånger om året och Klatter Hjalmars dekal är alltid med på första sidan. Många människor runt om i bygden lämnar bidrag till tidningen. Man berättar om händelser av allehanda slag, om personer, skriver roliga historier och gåtor, tar upp ord och uttryck,  berättar om vad som händer när det gäller älvdalska. Det finns mycket intressant läsning att ta del av.

Under 2008 fick tidningen ett nytt format, A4 och ett nytt namn: DALSKUM.

Bilden ovan visar hur det första numret såg ut (till vänster)
och hur ett av de senaste numren ser ut (till höger).