Länkar

Björn Rehnström
Mats Westerling
Älvdalska ord – Slumpa fram älvdalska ord!
Älvdalsk Ordbok, av Lars Steensland

Litter Alfrid og Pål Viktor i Westermykklaingg birett um kråką.
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/lyssna-pa-dialekter/dalarna/alvdalen.html

Nyårsklukką, inläst på älvdalska av Lena Willemark i februari 2019.
https://youtu.be/-3Q9kLgsHIs

Filmklipp