Världsberömt dataspel görs nu på älvdalska

Det urgamla och mycket hotade språket i de mörka skogarna i Älvdalen, Dalarna – älvdalskan- har redan erövrat stora delar av vår värld. Nu introduceras Älvdalen och dess hotade vikingaspråk i datavärlden för att rädda språket.

Älvdalens kyrkby med omgivningar byggs nu upp i det världskända spelet Minecraft och all text och allt tal blir på älvdalska. Kyrkan och en del annat är redan klart, men än återstår mycket jobb som initiativtagarna vill ha hjälp med.

Läs mer

Övkallmåleð – wen ir eð?

Högtidstal av Gunnar Nyström på Skansfesten år 1994

Ulið witå ig ir faingin få wårå jär å Skansem og sai åv liteð för ið um övkallmåleð. Merkwärdut naug ar eð itte weð kringt noger ar tålåð yvyr dyö jär, fast eð ärer Övdalim og övkallum til mier eld ollt eller.

Läs mer

Ge älvdalska en chans!

Tidigare publicerad i Språktidningen.

Den 18/3 2008 kom ett förslag (Värna språken – förslag till språklag, SOU 2008:26) till ny språklag, förfärdigat av den särskilde utredaren Bengt-Åke Nilsson. Förslaget berör såväl svenskans ställning i Sverige som invandrarspråken och det engelska inflytandet, men också minoritetsspråken behandlas; sedan 2000 är ju samiska, finska, meänkeli, romani och jiddisch erkända minoritetsspråk i Sverige.

Läs mer

Varifrån kommer älvdalskan

Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?

Högtidstal av Lars Steensland på Skansfesten 1982.

”Mina Damer och Herrar! – Grannkullur og liuätkaller! Fuäst for ig luv sai ig tyttzer edh kennes lit avut tä stand jär og birett um övdalska fer idh, ettersos irir övkaller, og ig ir do int järfo. So edh edd fel wedh riktuger twert um. Men ig oppes wilir är o endo. Se edd ig fel uladh dalsk og, men ig for pain swenska, so int ig dalsker i bend.”

Läs mer

Driven av WordPress & Lovecraft