David blev femte doktorn i älvdalska ”Unikt engagemang på många nivåer”

Det har nästan blivit inflation i doktorstitlar när det gäller älvdalska språket. I varje fall om man jämför med andra liknande språk eller dialekter i landet.

David Karlander från Stockholms universitet blev nyligen den femte filosofie doktorn som skrivit sin avhandling om älvdalska.

Läs mer

Förskolan Herrgården på Porfyrgården

Ulum Dalska har samarbete med förskolan Herrgården där barn och personal är älvdalsktalande. Varje vecka besöker nån från föreningen förskolan för att delta i verksamheten och prata älvdalska, läsa sagor eller sjunga på älvdalska och leka. Vi är åtta personer från Ulum Dalska som turas om att under hösten och våren besöka förskolan. Föreningen hjälper också till med översättningar av matsedel, handtecken m m.

Älvdalska är hett i skolan – och i världen

Intresset för att lära sig älvdalska ökar bland skoleleverna i Älvdalen.  Och intresset ökar också internationellt för allt som görs för att rädda språket från utdöende.

Inte mindre än 54 elever på högstadiet i Älvdalen hade valt det urgamla och hotade lokala språket  älvdalska för läsårets ”Elevens val”. Det är en riktigt glädjande siffra för de som kämpar för detta urgamla språks överlevnad.

Läs mer

Världsberömt dataspel görs nu på älvdalska

Det urgamla och mycket hotade språket i de mörka skogarna i Älvdalen, Dalarna – älvdalskan- har redan erövrat stora delar av vår värld. Nu introduceras Älvdalen och dess hotade vikingaspråk i datavärlden för att rädda språket.

Älvdalens kyrkby med omgivningar byggs nu upp i det världskända spelet Minecraft och all text och allt tal blir på älvdalska. Kyrkan och en del annat är redan klart, men än återstår mycket jobb som initiativtagarna vill ha hjälp med.

Läs mer

Ordlista från Glåmåkweld i Gåsvarvs bystuga, 7 mars 2013

Ordlista från Glåmåkweld i Gåsvarvs bystuga, 7 mars 2013

Läs mer

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Lovecraft