Ulum Dalska ir ie språkferieningg så arbieter fer te biwårå og autwekkel övdalska. Ferienindje kam til 1984. Nufertide ir ed undjifär 2500 persuoner så akudir övdalska, mjäst åv i Övdalnes sokken i nörderdielem åv Dalarna. Eter gomolt ir övdalska ien swensk dialekt, men ferienindje og mikkel språkfuoskerer will få ed guodtjennt sos iett ieget språk.

Les mier under Ferienindjees istoria

Ulum Dalska är en språkförening som arbetar för älvdalskan bevarande och utveckling. Föreningen bildades 1984. Älvdalskan talas idag av uppskattningsvis 2500 personer, främst i Älvdalens socken i norra Dalarna. Enligt traditionen anses älvdalskan vara en svensk dialekt, men idag arbetar föreningen och till föreningen knutna språkvetare och sakkunniga för att älvdalskan ska bli godkänt som eget språk.

Läs mer under Föreningens historia