Kategori: Aktuellt (Sida 1 av 11)

Glåmåkwelder åstn 2023

Glåmåkweld i bystugan i Brunnsbjär 26 september 18:30. Tag nista min dig! Welkumin!

Glåmåkweld i bystugan i Gåswarv 7 november 18:30. Tag nista min dig! Welkumin!

Hemsidan

Inom kort kommer hemsidan att genomgå en större förändring i utseende och innehåll.

Hälsningar

Styrelsen i Ulum Dalska

Årsmy̨öt i Ulum Dalska

Sunda’n 19 mass 2023 kl 15.00 ą̊ Skansem i Ruot, Övdaln.

Sidwanligų årsmy̨ötesandlingger

Bjuoðum ą̊ kaffi min dupp

Welkumner!

Styrelsn

Språkstipendium 2023

Dags att söka språkstipendum 2023 i älvdalska. Se information och ansökningsformulär här på hemsidan under http://ulumdalska.se/föreningen/stipendiet

Krippkuss i övdalska

28-30 juni klockan 9-12

Nybörjarkurs i älvdalska för barn 7-9 år i Östängs bystuga. Anmälan till Bia Tegnér på tfn 073-0326608 eller e-post bia.tegner@hotmail.com

Barn 10-12 år samma tid i f d Turistbyrån i Stationshuset. Anmälan till Emil Andersson på tfn 073-0492588 eller e-post emil.andersson@alvdalen.se

Kursen genomförs av Ulum Dalska som sommarlovsaktivitet Älvdalens kommun.

Craig i USA ordnade älvdalskt tangentbord till mobiltelefon

Plötsligt händer det, sägs det. Efter många års förhoppningar går det nu att skriva med de älvdalska bokstäverna på mobiltelefonerna.

Mannen som hjälpt projektet Wilum og Bellum med detta heter Craig Cornelius och bor i Kalifornien i USA. Internationellt och modernt och IT-teknik på samma gång. Och det urgamla älvdalska språket som blir mer och mer intressant och ”häftigt” bland de yngre. 

Björn Rehnström, som är en eldsjäl i arbetet med älvdalska, både i projektet Wilum og Bellum och i föreningen Ulum Dalska, berättar:

– Historien om tangentbordet för älvdalska började redan för cirka 10-15 år sedan då Smirais Daniel Eriksson frågade mig om jag inte kunde ordna så att det gick att skriva på älvdalska även på mobiltelefonerna, som ju de yngre använder nästan uteslutande. Jag svarade att jag skulle försöka.

Björn försökte under många år genom att ta kontakt med många olika människor, men fick inget napp och tiden gick, som den ju gör ibland. 

– Inte förrän för några månader sedan då jag pratade med Harris Mowbray, en amerikansk studerande, kom en ljusning, säger Björn med ett leende.

Harris hjälper till att göra blindskrift för älvdalska, ett arbete som ska vara klart i sommar. Arbetet ingår i ett projekt som drivs av Myndigheten för tillgängliga medier i Sverige och kan komma att ge fler minoritets- och regionalspråk denna möjlighet i förlängningen. 

– Jag kastade ur mig frågan till Harris Mowbray, berättar Björn Rehnström.

– Harris funderade och resultatet kom efter bara någon timme då jag fick kontakt med Craig Cornelius, en bekant till Harris, som jobbar för Google.

Emil Andersson, Ulla Schütt, Ing-Marie Bergman och Björn Rehnström från projektet Wilum og Bellum stämde digital träff med Craig för en diskussion. Craig, som vurmar för små och hotade språk, tog genast på sig uppdraget att fixa ett älvdalskt tangentbord för mobiltelefoner. 

Craig satte igång direkt och bad också om att få älvdalsk text som han kunde lägga in som förutsägbar text i programmet.

– Jag och Ulla Schütt från projektet Wilum og Bellum gick igenom texter med över 5 300 ord och skickade till honom och han förde in dem i programmet, berättar Björn vidare.

– När man nu skriver en bokstav med det älvdalska tangentbordet föreslår programmet vilka ord som man troligen avser att skriva och lägger in dem om man vill. Precis som för vilket annat språk som helst. Programmet lär sig sedan nya ord som man använder och föreslår dem. 

Craig Cornelius jobbar alltså för Google med programmering och har därmed tillgång till programvara som gjorde detta projekt möjligt.

– Men detta gör jag på min fritid, för jag tycker att det är så viktigt att hjälpa ett litet och hotat språk som älvdalskan är, säger Craig Cornelius. 

– Att få ha kvar sitt språk är så otroligt viktigt.

– Helt fantastiskt, vilken hjälp när man ska skriva sms eller Messengermeddelande eller annat, säger Smirais Daniel Eriksson som fick vänta i många år att se detta sin önskan förverkligad.

– Att ett sådant här tangentbord finns är nog en förutsättning för att de yngre ska skriva på älvdalska, säger han.

Och eftersom mobiltelefonerna är som en ”förlängd kroppsdel ” på de yngre nu för tiden,så har älvdalskan nu tagit ännu ett steg in i barnens och ungdomarnas värld. Därmed ökar chanserna för det vackra, avancerade och högt utvecklade språket att överleva.

Tangentbordet fungerar både för I-phone och Androidtelefoner och kan också installeras på datorer. För datorer har dock ett älvdalskt tangentbord, konstruerat av språkforskaren Felix Ahlner, funnits i många år.

Instruktioner för nedladdning av det älvdalska tangentbordet finns på denna länk: https://teamulum.info/ElfdalianKeyManInstructions.odt eller på ulumdalska.se under fliken Älvdalskan.

Kontaktpersoner:

Ulum Dalska: Björn Rehnström, sekreterare, tel. 070- 688 68 44, 
e-post: bjorn.rehnstrom@telia.com

Projekt Wilum og Bellum: Projektledare Ing-Marie Bergman, tel. 070- 670 54 17, 
e-post: ing.marie.bergman@alvdalen.se

Älvdalens kommun: Peter Egardt, ledamot i styrgruppen för projektet Wilum og Bellum och tillika kommunpolitiker (S), tel. 070-232 25 95, epost: peter.egardt@alvdalen.se

Fakta om föreningen Ulum Dalska och projektet Wilum og Bellum

Ulum Dalska

Föreningen Ulum Dalska bildades 1984 och har sedan starten arbetat på många olika sätt för att öka statusen för det hotade språket älvdalska. Tack vare denna kamp har älvdalskan fått ett uppsving och en återupprättelse bland både yngre och äldre. Kommunen har tagit beslut att stödja älvdalskans kamp, den internationella organisationen SIL har gett älvdalskan en ISO-kod, Europarådet har erkänt älvdalskan, liksom de svenska myndigheterna Arvsfonden och Myndigheten för tillgängliga media. Allt fler forskare och politiker ser i dag älvdalskan som ett språk som borde erkännas enligt Europarådets konvention om Regional- och minoritetsspråk som Sverige anslutit sig till.

Men den svenska regeringen kallar fortfarande älvdalskan för en dialekt, trots att man inte får tala älvdalska i riksdagen, medan däremot skånska och värmländska och andra svenska dialekter får talas där.

Ulum Dalska har genom sitt arbete, ordnat flera vetenskapliga konferenser om älvdalska, instiftat ett stipendium till skolelever som kan prata älvdalska, översatt dataspelet Minecraft, gett ut åtskilliga nya och gamla böcker, bland annat Kerstin Ekmans Hunden och Lille Prinsen på älvdalska, en 520-sidig grammatik, flera ordböcker, sällskapsspel, appar och mycket, mycket annat.

Projekt Wilum og Bellum (betyder Vi vill och vi kan):

I maj 2018 beviljade Arvsfonden ett treårigt projekt för älvdalskans bevarande. Projektet, som har namnet Wilum og Bellum (= Vi vill och vi kan), startade den 1 oktober 2018. Projektägare är Älvdalens kommun och samarbetspartner i projektet är den ideella föreningen Ulum Dalska. Den primära målgruppen är barn och unga och projektets mål är att:

· Älvdalskan ska bevaras, revitaliseras och utvecklas och vara ett levande språk även i framtiden

· Älvdalskan ska synliggöras

· Alla barn och ungdomar i Älvdalen (Älvdalens f.d. socken) ska ha rätt att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet

· Förskolan och grundskolan ska ge barn och ungdomar möjligheter till fortsatt användning och inlärning av älvdalska

· År 2030 ska minst 30% av alla elever som går ut årskurs nio i Älvdalen tala älvdalska

Ett intensivt arbete sker i projektet med stor delaktighet från målgruppen. Några av de aktiviteter som ingår i projektet är älvdalska på schemat för högstadiets elever, fäbodkollo och ungdomsläger på älvdalska, skrivartävling, älvdalska temaveckor på låg- och mellanstadiet, skapande av böcker på älvdalska med illustrationer gjorda av barn och ungdomar, Minecraft på älvdalska och en app med spel och aktiviteter på älvdalska för förskolan och skolan.

Projektet har fått ett års förlängning på grund av att vissa av aktiviteterna inte kunnat genomföras under pandemin och avslutas i september i år. 

Will du jåp til? Vill du hjälpa till?

Olldum ą̊ knupå ijuop nesta number åv Dalskum-tinindje. Oller så wil bidrågå min noð irå welkumner. Eð beller wårå įe stutt kumia eld ien langgan artikel um noð du will birett um. Ellst ą̊ dalska ferståss män ellest går eð fel bra min swenska og. Stjikk dett bidrag að dalskum@ulumdalska.se

Vi håller på med nästa nummer av tidningen Dalskum. Alla som vill bidra med nåt är välkomna. Det kan vara en kort historia eller en lång artikel om nåt intressant som du vill berätta om. Helst ska det vara skrivet på älvdalska men annars går det bra med svenska också. Skicka ditt bidrag till dalskum@ulumdalska.se

Nų ul Pelle Rumplos og kamrater onumes byr ą̊ dalsk dier og.

Tecknad barnfilm dubbas till älvdalska.


 I pressmeddelandet här nedan från Sagogränd, företaget som förvaltar rättigheterna till Pelle Svanslös, läser vi den sensationella nyheten att katten Pelle ska börja prata älvdalska.

Pelle Svanslös talar ännu fler språk – filmen dubbas till älvdalska

TOR, NOV 11, 2021 07:50 CET

Även om Pelle Svanslös oftast tassar runt i kvarteren runt Åsgränd är han en världsvan katt. Böckerna är översatta till ett tiotal språk och nu kommer även filmen om Pelle Svanslös att dubbas till älvdalska.
– Det känns som en självklarhet att Pelle pratar älvdalska, säger Ing-Marie Bergman, projektledare.

Wilum og Bellum heter projektet som ägs av Älvdalens kommun och arbetar med att stärka språkets ställning i Älvdalen. I det ingår att producera barnböcker efter den älvdalska grammatiken. Nu är det även klart att filmen om Pelle Svanslös kommer på älvdalska, ett språk som talas av några tusen personer i norra Dalarna och förgrenar sig från fornnordiskan.
– Vi har slutit ett avtal med SF Studios som äger filmen om att dubba filmen och har getts rättigheterna att visa den 50 gånger under en tioårsperiod. Det kommer att bli mycket jobb men vi tycker det känns som en fantastisk möjlighet att finnas där barn och ungdomar rör sig och väcka intresse för vårt språk. Därför känns Pellefilmen helt perfekt, säger Ing-Marie.

Från Sagogränd som förvaltar rättigheterna till Pelle Svanslös står man bakom idén att Pelle blir en ännu mer flerspråkig katt.
– Jätteroligt! Vi ser gärna att Pelle sprids på alla världs- och minoritetsspråk. Ju fler som tar del av Pelles godhjärtade tankar i tider som dessa, desto bättre. Barn i generationer har fått en relation till Pelle och hans vänner och kan man på det här sättet inkludera älvdalsktalande barn är det en stor vinst. Pelles värderingar om allas lika värde oavsett språk känns såklart relevant och något vi självklart står bakom, säger Mats Fromme, vd på Sagogränd.

Wilum og Bellum har kopplat in en rad medaktörer i Pelle-projektet som delfinansieras av Allmänna Arvsfonden och ska pågå under ett års tid. Här kommer projektet att samarbeta med Älvdalens Musikskola, Film i Dalarna och Högskolan Dalarna.
– Barn och unga ska vara involverade och delaktiga i allt vi gör. Vi kommer att casta barn och unga i Älvdalen till vissa av rösterna, ungdomar på Högskolan Dalarna hjälper till med inspelning och Musikskolans barnkör kommer att medverka. Här får vi även hjälp från ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna och Film i Dalarna är påkopplad utifrån barn- och ungaperspektivet, säger Ing-Marie och fortsätter:
– Pelle Svanslös är tidlös, snäll och rolig katt som funnits över tid – barnens föräldrar känner också Pelle – och vi är övertygade om att Pelle kommer vara relevant för lång tid framöver också, säger Ing-Marie.

Pelleböckerna finns sedan tidigare på språk som polska, finska, isländska, danska, tyska, estniska, holländska, norska, engelska, spanska, portugisiska och snart även filmen på älvdalska.
– Ig ar olltiett wilað lär mig dalska, elser Pelle siuov!
”Jag har alltid velat lära mig älvdalska, hälsar Pelle själv”

Mats Fromme
vd Sagogränd AB
0707-97 97 97
mats.fromme@sagogrand.se

1939 kom den första boken om Pelle Svanslös ut, skriven av Gösta Knutsson. Än idag är Pelle Svanslös en aktuell och relevant barnboksfigur som har ett viktigt budskap om snällhet, civilkurage och allas lika värde – och att våga vara snäll! Sagogränd AB förvaltar rättigheterna till Pelle Svanslös.

Ulum Dalska tar djienn mųot minnesgåvur.
Betal að Plusgiro 64 30 25-0 elld Swish  123 372 49 37. Skriev ”Að minn åv” (”Till minne av”) + nammen ą̊ ukin eð djäller og frą̊ ukin + tilifuonnumber. Um bigravnindjin ir någum eller stass elld i Övdalim skriev dait  begravninggsbyråne og plassn. 

Minst 100 kruonur.

Glåmåkweld

i bygdegardn i Nuornes

14 september kl 18:30

Fer fuost gaundjin beller du wårå min ą̊ laink og. Då anmeler du dig að 
dalskum@ulumdalska.se  sienest 13 september så stjikkum wið inloggninggsuppdjipter.

Tagið nista min ið!

Welkumner!

P.S  Åk yvyr Lövnes! We’n ir åvstainggd yvyr Ållbuwalln.

Sida 1 av 11

Drivs med WordPress & Lovecraft