E-post: info@ulumdalska.se

Ordförande (Uordfyörend)
Peter Folkesson                   

Vice ordförande (Wise uordfyörend)
Anders Larsson                       

Sekreterare (Sekretirer)
Björn Rehnström                     bjorn.rehnstrom@telia.com

Kassör (Kassör)
Karin Trapp                            

Ledamöter (Liedamyöter)
Verf Lena Egardt                     
Elsie Andersson                     

Ersättare (Ersetterer)
Mattias Hjort                         
Lennart Mattsson                    

Revisorer
Maria Nilsson
Kalle Olsson

Revisorsersättare:
Bia Tegnér
Anita Granlund

Dalskumkommittén
E-post: dalskum@ulumdalska.se
Quvo Anders Hård
Kråk Birgitta Andersson
Kristina Broberg
Bia Tegnér
Pell Birgitta Andersson

Mål och visioner (Mål og wisiuoner)
Jennie Hagström                    jennie.hagstrom@edu.alvdalen.se
Jennie Dahlman                     jennie.dahlman@edu.alvdalen.se
Pell Birgitta Andersson          birgittaandersson@telia.com
Ulla Schütt                              ulla.schutt@hotmail.com

Uord og auttrykk
Ulla Schütt
Pell Birgitta Andersson
Verf Lena Egardt
Kråk Birgitta Andersson
Hård Lars Andersson

Sakkunniga: Inga-Britt Peterson och Mats Elfqvist

Valberedning (Walbiriedningg)
Maria Andersson. Hon tar hjälp av byombuden.