Här finns berättat om några personers första möte med älvdalskan.