Här är stegen som behövs för att sätta upp tangentbordet på en mobil. Dessa instruktioner  är baserade på Android, och kommer vara lite annorlunda för en Apple iPhone.

1. Installera appen Keyman på din mobil – här hittar du installationsinstruktioner

    Android

    iPhone / iPad

Detta kan summeras i att gå till din Appbutik (e.g Google Play) sök efter Keyman, och tryck installera.

2. Aktivera Keyman på telefonen i System menyn (Android), detta kräver flera steg:

   a. Börja med att öppna system inställningsapplikationen (kugghjulsikonen)

   b. Välj Systeminställningar / Generella inställningar

   c. Välj ”Spåk och inmatning”

   d. Välj ”On -screen keyboard / Skärmtangentbord”

   e. Om Keyman inte dyker upp tryck + ”Hantera skärmtangentbord”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

   f. Aktivera Keyman genom att sätta det till På

   g. Lämna systeminställningarna

3. För texter, och ordförslag, ladda ner och installera följande länkar genom att klicka på lånken, och sen välj öppna -> när den öppnas tryck i nedre högre hörnet -> installera.

Ordförslagsfiler till Keyman så man får färdiga ordförslag i tangentbordet:

https://languagetools-153419.appspot.com/resources/ovd/elfdalian1.04.kmp

https://languagetools-153419.appspot.com/resources/ovd/eldalian_words.model.kmp

Det är alla steg för att sätta upp Keyman och tangentbordet.

4. När du nu går in på ett program, som din mail, eller Word eller annat program, kan du efter att tangentbordet öppnats, välja vilket tangentbord som ska användas längst ner i högra hörnet.Om du har mer än ett tangentbord kan du byta tangentbord där.

Glob-ikonen i det nedre högra hörnet tillåter dig att byta mellan olika språk på ett tangentbord för just det programmet.

5. Skriv texter med tangentbordet som du vill, sen vid behov kan du byta tangentbord med ikonene längst ner till höger.

För stationära datorer, finns följande länk där du kan ladda ner tangentbordet. Hur man sedan väljer tangentbord varierar från Operativsystem till Operativsystem, ni kan läsa mer på dessa länkar.

Men oftast handlar det bara om att klicka en icon längst ner till höger:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Det finns lite mer information om hur man kan konfigurera sitt tangentbord i denna artikel, dock är detta på Engelska, men om man användre Chrome kan du högerklicka på sidan och välja översätt till Svenska. How to set up your computer for a keyman keyboard 

Jag hoppas detta har varit hjälpsamt.