Ordlistan för Glåmåkwellð i Wäsa bystugu, 15 november 2007, finns nu på hemsidan!

https://www.ulumdalska.se/artiklar/glamakwellder/2007-11-15-vasa/