Jag hjälper dig som arbetar i media

Vill du ha uppgifter om älvdalska språket eller få kontakt med olika forskare; kontakta mig:

Björn Rehnström, pressansvarig för Ulum Dalska

Tel 070-688 68 44

E-post: info@ulumdalska.se

Are you working in media?

Do you need help getting in contact with sientists or other people working for Elfdalian? Do you need pictures? Contact me:

Björn Rehnström, presscontakt

Tel +4670-688 68 44

E-post: info@ulumdalska.se