Debattinlägg i DT 2019-02-11

Debatt: Älvdalskan är ett eget språk och skolans undervisning bör stärkas!

Vi har i dagarna kunnat läsa till oss att forskaren Marie Skött Jensen i sin avhandling om älvdalskan kommit fram till att Älvdalskan inte är en dialekt utan ett språk! I sin avhandling skriver hon att älvdalskan skiljde sig från övriga språk i Sverige redan på 800-talet och sammantaget menar hon på att de vetenskapliga bevisen visar att älvdalskan har existerat i mer än 1500 år. Detta gör oss förstärkta i vår strävan att verka för att språkets möjligheter till utveckling stärks. Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Dalarna har motionerat om älvdalskan som idag talas av omkring 3000 kullor och masar.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fartikel%2Fdebatt%2Fdebatt-alvdalskan-ar-ett-eget-sprak-och-skolans-undervisning-bor-starkas%3Ffbclid%3DIwAR3BVLG6qNazuoLgkeIreDW4rTDAsRa9NEMlfzxwJA2FUcm4Kr6TK9SO4xE&h=AT2h2yRjFO2sweaOIMsyHqGQ4Uzlfy1griU3a_dPWpqp-asLr_7QcZQzCRXvHu_bx-16VqEuCFonBo59W9WLAfkwvn1SXUmWPF_NzDsvv3jfrsC7d-D22rmzWDF0u7obynp8qUwmhYudy5I