Under året genomförs olika kurser i älvdalska. Pga Covid-19 är kurserna inställda under 2020-2021.

På Facebook finns en kurs i älvdalska där Björn Rehnström varje dag lär ut ord och meningar på älvdalska. Du hittar kursen på Facebook under rubriken Älvdalska bytes mot armhävningar Kurs i älvdalska/Course in Elfdalian.

Vill du lära dig älvdalska? Vill du gå på kurs? Kanske tillsammans med dina vänner eller arbetskamrater? Kontakta Ulum Dalska på info@ulumdalska.se eller Björn Rehnström på bjorn.rehnstrom@telia.com eller på tfn 070-688 68 44.