Kommittéen för Dalskum-tidningen är:

Anders Hård
quvo@telia.com

Susann Persson Sjögren
suss65persson@gmail.com

Jan-Erik Grundhed
jannegrundhed@hotmail.com

Vill du bidra med artiklar, roliga historier, barnteckningar m m skickar du materialet till dalskum@ulumdalska.se.

Helst vill vi ha bidrag skrivna på älvdalska men det går även bra att skriva på svenska.