Såmårskuss
En veckolång grundkurs i och om älvdalskan anordnas av Ulum Dalska i juni 2020. Mer information kommer.

Yms kusser
Olika kurser som hålls under året på plats i Älvdalen eller via SKYPE.