Älvdalens Besparingsskogs och Ulum Dalskas språkstipendium 2024

Älvdalens Besparingsskog har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i
årskurs 6 och 9 i skolor i Älvdalen. Stipendiesumman för åk 6 är 500 kronor och för åk 9, 3000 kronor eller 6000 kronor. Eleverna får dessutom ett diplom. För att få ansöka måste eleven kunna prata älvdalska och använda språket i dagligt tal med alla som förstår älvdalska.

Ulum Dalska har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i årskurs 3 i skolor i Älvdalen. Eleverna får en bok och ett diplom. För att få ansöka måste eleven kunna prata älvdalska.

Vad krävs för att få stipendiet?
1:
Det viktigaste är, att eleven kan föra samtal på älvdalska. Gäller åk 3, 6 och 9.
2: Att eleven kan läsa och förstå en text skriven på älvdalska. Gäller åk 6 och 9.
3: Att eleven kan skriva en text på älvdalska på givet ämne. Gäller åk 9.

Hur söker man stipendiet?
Man fyller i ett ansökningsformulär.

Hur bedömer man vilka som kan få stipendiet?
Elever i åk 3 och 6
får träffa personer från Ulum Dalska som samtalar enskilt med varje barn som sökt stipendiet. Därefter avgörs vilka elever som uppfyller kraven.

Under vårterminen sker examination för åk 9. De elever, som har ansökt om stipendiet, kommer att kallas till en träff med några personer utsedda av stipendienämnden. Provet består av två delar, en muntlig del och en skriftlig del. Det skriftliga provet utförs vid ett tillfälle gemensamt för alla sökande. Då får de översätta ord och meningar till och från älvdalska och skriva en kortare uppsats på älvdalska. Därefter får eleverna enskilt träffa de utsedda personerna för muntligt prov och då får eleverna samtala, svara på en del frågor och läsa på älvdalska, Efter denna träff sammanträder nämnden och offentliggör en lista på godkända elever. Eleverna meddelas resultatet skriftligt. I nämnden ingår 9 ledamöter, 2 från Jordägarnämnden och 7 från föreningen Ulum Dalska. Nämndens beslut kan inte överklagas.

När delas stipendiet ut?
Stipendiet delas ut under högtidliga former i samband med skolavslutningen.

Välkommen med din ansökan!