Blyberg Ulla Welin 070 548 62 15

Brunnsberg Anders Hård 070 541 56 21 Kerstin Nyström 0251-106 36

Dysberg Hjördis Axelsson 070 190 29 52

Evertsberg Hjördis Axelsson 070 190 29 52

Garberg Britt Bengt Gustavsson 070 530 12 87

Gåsvarv Eivor Karlsson 070 508 46 65

Holen Ingemar Jansson 070 356 51 17

Karlsarvet Birgit Bergqvist 076 816 14 43

Kittan/Liden Lars-Erik Lindhamn 0730 75 65 17

Klitten Lena Dufva Flood 070 671 57 48

Kyrkbyn Väst Anna-Lena Olsson 073 824 14 93

Kyrkbyn Öst Ellen Stormats 070 291 00 99

Kåtilla Grete Dahlrot 070 585 36 86

Loka Ulla-Britt Nyberg 070 304 83 86

Lövnäs/Tyrinäs/Ärnäs Carita Graaf 070 679 37 99

Månsta Annamargareta Gunnarsson 070 302 45 62

Nornäs Doris Backlund 072 452 77 60

Näset Torbjörn Dofs 070 207 04 63

Rot Anna-Lena Grubb 070 543 15 63

Stockholm Gottfrid Green 070 609 81 31

Väsa Ingrid Olsson 070 552 63 05

Västäng Ingemar Dragon 070 691 73 58

Åsen Karin Trapp 073 930 16 12

Östäng/ Mjågen Inga Staffan 070 177 10 37

Norge Piotr Garbacz +47 451 25 429