Rådjärum, Älvdalska språkrådet började sin verksamhet i augusti 2004. Det består av sex ledamöter: Östen Dahl, Gunnar Nyström, Yair Sapir, Lars Steensland, Inga-Britt Petersson och Ulla Schütt. Från början ingick även Bengt Åkerberg i rådet, när arbetet med ortografin var som intensivast. Inga-Britt Petersson ersatte senare Bengt Åkerberg.

Som sitt första uppdrag tog Rådjärum på sig att skapa en enhetlig älvdalsk ortografi. Det har varit ett utmanande arbete, med tanke på skillnader mellan bymålen, olika skrifttraditioner och de komplicerade fonologiska och fonotaktiska dragen, som älvdalskan uppvisar. Den nya ortografin antogs den 20 mars 2005 av Ulum Dalska (se Den nya älvdalska ortografin).