Uordlist frą̊ Inga-Britt Peterson
Fasit að uordlistu
Aislensk mųot övdalska Inga-Britt Peterson

Uordlistą og fasit Pell Birgitta Andersson