Lars Steensland har skänkt sin gråspråkslista till Ulum Dalska. Gråspråket är de älvdalska gårdfarihandlarnas hemliga språk. I slutet av ordlistan finns en käll- och litteraturförteckning om du vill läsa mer om ”gråarna” och deras språk.

Gråspråk-UD