Allmänt om kursen

Vecka 31 anordnas årets sommarkurs i älvdalska. Kursen syftar till att ge dig allsidiga, grundläggande kunskaper i älvdalska, både i tal och skrift. Under kursen kommer vi att läsa texter på älvdalska, lära oss älvdalskans uttal, grundläggande ordförråd och grammatik och även att föra vardagssamtal. Allt detta kommer vi även att öva, både individuellt och i grupper. Kursen fokuserar på den så kallade ‘klassiska’ älvdalskan, som var det dominerande språket i Älvdalen bland folk födda före 1900 och som genomgår en revitalisering bland både barn och vuxna. Kursen kräver inga förkunskaper i älvdalska, men personer med förkunskaper i älvdalska kan också lära sig en del nytt om hur man använder det skriftspråk som idag gäller för älvdalska, gamla ord, uttryck och grammatiska böjningar. Kursen avslutas med ett frivilligt prov. Väljer du att ta provet kommer du att kunna få ett diplom efter kursen. I annat fall kan du få ett diplom där det står att du har följt kursen. För att få ett diplom behöver du närvara vid 80% av kursen.

Om läraren

Yair Sapir är filosofie doktor i nordiska språk och jobbar som lektor i svenska språket vid Högskolan Kristianstad. Yair har hållit flera kurser i älvdalska, både akademiska och icke-akademiska kurser och en fortbildning för lärare. Yair har dessutom tagit fram läromedel i älvdalska och är nu aktuell med en älvdalsk grammatik på engelska.

Litteratur

Kurskompendium ingår i kursavgiften och kommer att skickas till deltagarna via mejl den 10 juni och även delas ut i tryckt form vid kursstart. Som referenslitteratur rekommenderar vi Åkerberg & Nyströms Älvdalsk grammatik och Steenslands Älvdalsk ordbok. Detta innebär att man klarar sig på kursen även utan dessa. Steenslands ordbok finns även på nätet. För kursdeltagarna ges möjlighet att köpa Älvdalsk grammatik (ord. pris 480 kr) och Älvdalsk ordbok (ord pris 450 kr) till rabatterat pris. Vid köp av en bok 10 % rabatt, vid köp av båda böckerna 15 % rabatt. Böckerna levereras och betalas via Swish vid kursstart.

Grammatikrepetition

Den 10 juni kommer du som deltagare även att få en lathund för grammatiken. För den som behöver ytterligare repetition av grammatiken ingår även två grammatikpass i kursen som kommer att hållas via zoom den 16:e och den 23:e juli kl. 19-21.    

Glimtar från tidigare år

Pris & Anmälan

Anmälan sker via denna sida; www.ulumdalska.se/samarkuss-alvdalska-2024/ senast måndagen den 3 juni 2024.

Efter anmälan och betalning till sommarkursen i älvdalska skickar vi ett mejl som bekräftar att du har en reserverad plats på kursen.

Boende i Älvdalen:

Behöver du boende i Älvdalen. Här hittar du en lista av utmärkta alternativ i byn: https://www.ulumdalska.se/boende-i-alvdalen/

Lokal och transport

Undervisningen kommer att hållas i Älvdalsskolan, Dalgatan 88. 79631 Älvdalen. Den 29 juli ses vi vid ingången till skolan kl. 7.45.

Kollektiv transport till och från Älvdalen sker genom tåg till Mora och buss från Mora till Älvdalen. Allt kan bokas i en biljett genom www.sj.se. Observera att kollektiv trafik inom Älvdalen inte går så ofta.

Schema 29/7-3/8

Måndag 29

Kl. 07.45          Registrering

Kl. 08.15          Lektion

Kl. 10.00          Fikapaus

Kl. 10.30          Lektion

Kl. 12.00          Lunchrast

Kl. 13.00          Lektion

Kl. 15.15          Slut för idag

Kl. 19.00          Gemensam middag, tillfälle att lära känna varandra

Tisdag 30                                            

Kl. 08.15          Lektion   

Kl. 10.00          Fikapaus  

Kl. 10.30          Lektion

Kl. 12.00          Lunchrast

Kl. 13.00          Lektion

Kl. 14.30          Fikapaus

Kl. 15.00          Lektion

Kl. 16.00          Slut för idag

Ųosdag 31

Kl. 08.15 Lektion

Kl. 10.00 Fikapaus

Kl. 10.30 Lektion

Kl. 12.00 Lunchrast

Kl. 13.00 Lektion

Kl. 14.30 Fikapaus

Kl. 15.00 Lektion

Kl. 16.00 Slut för idag


Augusti

Tųosdag 1                                           

Kl. 08.15          Lektion                                   

Kl. 10.00          Fikapaus                                

Kl. 10.30          Lektion

Kl. 12.00          Lunchrast

Kl. 13.00          Lektion

Kl. 14.30          Fikapaus                                

Kl. 15.00          Lektion

Kl. 16.00          Slut för idag

Frjådag 2

Kl. 08.15          Lektion

Kl. 10.00          Fikapaus

Kl. 10.30          Lektion

Kl. 12.00          Lunchrast

Kl. 13.00          Repetition

Kl. 13.00          Repetition

Kl. 15.00          Prov

Kl. 16.00          Slut för idag

Lovdag 3

Kl. 10.00          Utflykt

Kl. 10.30          Besök Rots Skans

Kl. 11.30          Avresa

Kl. 12.00          Lunch i fäbod (UD bjuder på lunchen)

Kl. 14.00          Avresa

Kl. 14.30          Besök Porfyr- och Hagströmmuséet

Kl. 16.00          Besök kyrkan och tiondehärbret

Kl. 16.30          Avslut

Kl. 19.00          Gemensam middag med kulturellt inslag.