13 april 2014 klukka 15.00
ǫ Skansem

Siðvanligų årsmyötesferandlingger
Underoldningg åv musikskaulam
Lotterier
Biuoðum ǫ fetäringg.

Welkumner!
/Styrelsn