Nu inför föreningen nya medlemsalternativ, där du som ungdom eller familj kan teckna medlemskap.

Vuxen – 100 kr
Ungdom upp till 16 år – 50 kr
Familj – 250 kr

Om du vill bli medlem så sätter du in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0.

Skriv namn och adress.
För ungdom skriver ni också födelseår.

Familjemedlemskap gäller för två vuxna och övriga upp till 16 år. Skriv alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår.