Älvdalens Besparingsskog har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i årskurs 9 på Älvdalsskolan. Stipendiesumman är på 6000 kronor. För att få söka måste eleven kunna prata älvdalska.

Ansökan årskurs 6 & 9

Vilka kan söka stipendiet?

Stipendiet kan sökas av de elever i klass 9 på Älvdalsskolan som pratar älvdalska och alltid väljer älvdalska före svenska i umgänget med andra som kan språket.

Vad krävs för att få stipendiet?

1: Det viktigaste är, att eleven kan föra samtal på älvdalska.
2: Att eleven kan läsa och förstå en enklare text skriven på älvdalska.
3: Att eleven kan skriva en enklare text på älvdalska.

Hur söker man stipendiet?

Man fyller i ett ansökningsformulär. Ansökan skall senast 21 februari 2014 finnas på Besparingsskogens kontor.

Hur bedömer man vilka som kan få stipendiet?

Under vårterminen sker examination. De elever, som har ansökt om stipendiet, kommer att kallas till en träff med några personer utsedda av stipendienämnden. Med de personerna får eleverna samtala och läsa på älvdalska, översätta till och från älvdalska och skriva på älvdalska. Efter denna träff sammanställs och offentliggörs en lista på godkända elever. I nämnden ingår 9 ledamöter, 2 från Jordägarnämnden och 7 från föreningen Ulum Dalska. Nämndens beslut kan inte överklagas.

När delas stipendiet ut?

Stipendiet delas ut under högtidliga former i samband med skolavslutningen.

Ansökan årskurs 3