Månad: juni 2018

Trivlin missåmår!

Ulum dalska yönsker oller ien trivlin missåmår.

Säsongsavslutning på kursen Råkums og akudirum

Som mest var vi arton personer som gick kursen Råkums og akudirum under våren. Stefan Jakobsson var lärare och han är ”uvliuot slaingd i dalskų” i både tal och skrift. Vi lärde oss mycket och hade många diskussioner vad saker och ting heter och varför de heter så på dalska.  Vill du prata älvdalska och ha givande diskussioner så kom du också om det blir en fortsättning i höst.

 

2018-års stipendiater i älvdalska

Under läsåret 2017-2018 har årskurs 7-9 på Älvdalsskolan möjlighet att välja älvdalska som Elevens val. Totalt har 50 elever läst älvdalska. Ulla Shütt och Björn Rehnström m fl från Ulum Dalska har varit lärare och examinatorer. Elever i årskurs 6 och årskurs 9 får ansöka om ett språkstipendium på 500 kr resp 3000 kr/6000 kr som Älvdalens Besparingsskog finansierar och Ulum Dalska sköter undervisning och examination för. Elever i årskurs 3 (bokstipendium)kan söka stipendium från Ulum Dalska.

Stipendieutdelning sker i samband med examenshögtiden i Älvdalens kyrka.

Vi gratulerar alla stipendiater och önskar dem lycka till med älvdalskan i fortsättningen!

Följande elever har fått stipendiet 2018:

Årskurs 3:
Kevin Hjort, Blyberg, Emil Nyström, Kyrkbyn, Egon Larsson, Näset,
Minna Matsson, Klitten, Folke Morin, Näset och Joakim Persson, Klitten, Adrian Dahlgren, Västäng.

Årskurs 6:
Viktoria Frost, Kyrkbyn, Oscar Östlund, Östäng, Frida Martinsson, Åsen,
Gabriel Carlsson-Thorildsson, Brunnsberg, Johan Wallin, Näset,
Eric Eriksson, Holen, Oskar Karlsson, Loka och Olivia Morin, Näset.

Årskurs 9:

Övre raden fr vä: Jerker Westling, Rot, Linus Matsson, Karlsarvet, Emanuel Nygren, Brunnsberg.
Nedre raden fr vä: Zeb Andersson, Rot, Joakim Wass, Näset, Emil Andersson, Liden-Brunnsberg

Övre raden fr vä: Amanda Martinsson, Brunnsberg, Marcus Peterson, Östäng, Erik Eriksson, Holen.
Nedre raden fr vä: Lukas Karlsson, Loka, Viktor Weabråten Hedén, Holen, Erik Busk, Brunnsberg

Enkät om älvdalskan

Har du svarat på enkäten? Vi behöver dig för att veta hur många som talar, förstår och/eller skriver älvdalska. Speciellt viktigt är det att vi får veta hur många barn och unga som använder, vill bevara/utveckla/lära sig älvdalska språket. Det kommer en stor satsning på utbildning i älvdalska språket i förskola och skola med de 7 miljoner som Arvsfonden har beviljat i ett treårigt projekt. Var med från början genom att svara på enkäten!

Du kommer till enkäten genom länken här Dalsker du?

Flitiga elever studerar älvdalska på Elevens val på högstadiet.

En glädjens dag för älvdalskan

Arvsfonden beviljar 7 miljoner till älvdalskan

Allmänna arvsfonden beslutade på torsdagen att bevilja drygt sju miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska göra att älvdalskan kan revitaliseras och räddas från utdöende. Pengarna ska bland mycket annat användas till att producera läroböcker, appar, dataspel, och undervisningsmaterial på älvdalska och utbilda lärare. Allt i samarbete mellan kommunen, föreningen Ulum Dalska och föreningen Rivervalley Creation, som barn och ungdomar får utveckla sina datorkunskaper genom.
Beskedet, som förhoppningsvis kommer att göra den hotade framtiden för det unika älvdalska språket betydligt ljusare, togs emot med glädje, bland annat av kommunalrådet Peter Egardt:
– Nu har vi chansen att förverkliga den handlingsplan som kommunstyrelsen fattat beslut om för älvdalskans del, säger kommunalrådet Peter Egardt (s). Det här ger oss möjlighet att få fram undervisningsmaterial till alla stadier i förskolan och grundskolan och ge alla barn i Älvdalen chansen att lära sig älvdalska om de vill.

Projektet i kortform
Projektet heter ”Wilum og bellum”, som betyder ”Vi vill och har möjlighet”
Projektet riktar sig främst mot barn och ungdomar och ska ”rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.
Projektet drivs av Älvdalens kommun, som dock inte satsar några egna pengar i det, i mycket nära samarbete med föreningen Ulum Dalska.

Detta är Allmänna Arvsfonden
Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av riksdagen 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente. Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad. Hela Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, och det är den myndighet som handlägger och föreslår vilka projekt som ska få stöd.

Drivs med WordPress & Lovecraft