Som mest var vi arton personer som gick kursen Råkums og akudirum under våren. Stefan Jakobsson var lärare och han är ”uvliuot slaingd i dalskų” i både tal och skrift. Vi lärde oss mycket och hade många diskussioner vad saker och ting heter och varför de heter så på dalska.  Vill du prata älvdalska och ha givande diskussioner så kom du också om det blir en fortsättning i höst.