Har du svarat på enkäten? Vi behöver dig för att veta hur många som talar, förstår och/eller skriver älvdalska. Speciellt viktigt är det att vi får veta hur många barn och unga som använder, vill bevara/utveckla/lära sig älvdalska språket. Det kommer en stor satsning på utbildning i älvdalska språket i förskola och skola med de 7 miljoner som Arvsfonden har beviljat i ett treårigt projekt. Var med från början genom att svara på enkäten!

Du kommer till enkäten genom länken här Dalsker du?

Flitiga elever studerar älvdalska på Elevens val på högstadiet.