Under läsåret 2017-2018 har årskurs 7-9 på Älvdalsskolan möjlighet att välja älvdalska som Elevens val. Totalt har 50 elever läst älvdalska. Ulla Shütt och Björn Rehnström m fl från Ulum Dalska har varit lärare och examinatorer. Elever i årskurs 6 och årskurs 9 får ansöka om ett språkstipendium på 500 kr resp 3000 kr/6000 kr som Älvdalens Besparingsskog finansierar och Ulum Dalska sköter undervisning och examination för. Elever i årskurs 3 (bokstipendium)kan söka stipendium från Ulum Dalska.

Stipendieutdelning sker i samband med examenshögtiden i Älvdalens kyrka.

Vi gratulerar alla stipendiater och önskar dem lycka till med älvdalskan i fortsättningen!

Följande elever har fått stipendiet 2018:

Årskurs 3:
Kevin Hjort, Blyberg, Emil Nyström, Kyrkbyn, Egon Larsson, Näset,
Minna Matsson, Klitten, Folke Morin, Näset och Joakim Persson, Klitten, Adrian Dahlgren, Västäng.

Årskurs 6:
Viktoria Frost, Kyrkbyn, Oscar Östlund, Östäng, Frida Martinsson, Åsen,
Gabriel Carlsson-Thorildsson, Brunnsberg, Johan Wallin, Näset,
Eric Eriksson, Holen, Oskar Karlsson, Loka och Olivia Morin, Näset.

Årskurs 9:

Övre raden fr vä: Jerker Westling, Rot, Linus Matsson, Karlsarvet, Emanuel Nygren, Brunnsberg.
Nedre raden fr vä: Zeb Andersson, Rot, Joakim Wass, Näset, Emil Andersson, Liden-Brunnsberg

Övre raden fr vä: Amanda Martinsson, Brunnsberg, Marcus Peterson, Östäng, Erik Eriksson, Holen.
Nedre raden fr vä: Lukas Karlsson, Loka, Viktor Weabråten Hedén, Holen, Erik Busk, Brunnsberg