Månad: april 2018

Bli medlem i föreningen

Bli medlem i Ulum Dalska
Vi vill bli fler i föreningen. Du som värnar om vår språkskatt älvdalskan och vill att språket ska bevaras för framtida generationer kan göra en insats genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften används till att sprida kunskap om språket genom kurser, böcker, spel, mässor och bearbetning av regering, språkråd m fl.

Medlemsavgift/år
Vuxen – 150 kr
Ungdom upp till 16 år – 50 kr
Familj – 350 kr

Så här blir du medlem:
Sätt in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0.
Skriv namn och adress. För ungdom skriver ni också födelseår.
Familjemedlemskap gäller för två vuxna och barn upp till 16 år. Skriv alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår.

För att överföra pengar från utlandet, använd:
SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6026 06430250

2018-04-10 Wesa

IMG_20180421_0001

Landsövdindje

Landsövdindje ljuotintressirað åv dalskun

För någrų wikur sę ringgd ig að landsövdindjin. Ig spuord on um Ulum Dalska fikk kumå dait að Falu og ells ą̊ on.
– Nai, ig will kumå að ið i stellę, saggd ą̊ raðweg.
– Ig will wårå min dar avið an dar dalsk-kussn ą̊ Skype ą̊ datorem, saggd ą̊.

Um tisda´n så war så kam ą̊. Gra´ll įesumb swaingd ą̊ in min Saabin in ą̊ gardn men og kam in að Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Karin Trapp, Bia Tegnér og mig.

Bar ą̊ add kumið in gainum dörum byrd ą̊ ą̊ ”äs” frågur yvyr uoss.

Ylva Thörn, landsövdingg, spuord etter ollt so war um övdalska og Ulum Dalska.

Ą̊ willd witå ollt så war um språtsjeð, um förienindsję, um kampin fer te friðå språtsjeð, um ur wið tjempum fer te få dalską sos minoritietsspråk , ur eð war mes råkeðum Europarådet og wen am gart i Ulum Dalska gainum årum.

Og wið saggdum sagt åv fer enner. I tri taimą såt ą̊ og ärd ą̊ ur wið argumentireðum. Ą̊ war sakt ą̊ ljuoutintressirað.

 

Enndå mier intressirað wart ą̊ bar klukka wart fyra og kussn ą̊ Internet og Skype byrd ą̊. Dieltagerer saggd åv dier byggd i Illionois, Usa, Falu, Norre og Swerre og ą̊ fikk sakt sjå lite ur sturt intresseð ir för dalskun uände war an ir i wärdem.
Ig ar apt an dar kussn ses i wittres og båð ig og ”elever” addum lärt uoss noð llite, fikk landsövdindsje sjå, kanenda.

Ylva Thörn, landsövdingg i Dalum, tykkt eð war ljuotintressant war min ą̊ kussem ą̊ Skype mes ą̊ ellseð ą̊ nest Ulum Dalska.

 

Björn Rehnström, Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Ylva Thörn, Karin Trapp och Bia Tegnér.

Dan etter fanns issnjär tekstn ą̊ iemsaiðun länsstyrelsn.

”Besök i Älvdalen hos Ulum Dalska föreningen för Älvdalskans bevarande. Ett starkt engagemang för att behålla och få älvdalskan erkänd som ett lokalspråk minoritetsspråk. Älvdalens kommun har antagit ett handlingsprogram för bl.a. att lära ut i förskolan. Besparingsskogen ger stipendier till elever i årskurs 3,6 och 9 som lärt och klarat prov. Erfarenheten är att många kan och förstår men pratar inte älvdalska. Fick även vara med på den Skype-utbildning som sker med deltagare från Norge, USA och Sverige. Tack Björn, Birgitta, Karin, Ulla och Bia för kunskapen och trevligt möte. Och dessutom en härligt solig dag med mycket snö i den här delen av länet.”

Tekst: Björn Rehnström
Foto: Bengt Welin

 

Glåmåkweld i Wesa

Eð war glåmåkweld i Wes tiund aprill 2018. Dar wart eð tal um wattn i ųolaik sturliekum auti naturem. Övdalsuordę wart yvyrsetter að swenska og sę war eð non so add noð sai åv um uordę. Eð ar funnes ien luok westryvyr. Wessn įe kelingg so ietteð Albertina kam sykklend febi an-dar luotjin kam trullę og rykkt i tjuoslan að enner. Sę war eð ien Pringgelluok so war ien mįeter diuop i mittn, an feswann grą´lla etter ses dier add avwerkað skuo’n ringgum luotjin. Finggum är mikkel slaik birettelser attrað uordum.

Inga-Britt Petersson, Åke Larsson, Rickard Estenberg

Karin Trapp, Maria Beronius, Jenny Beronius, Bia Tegnér

Birgit Åhlen, Kråk Birgitta Andersson, Inga-Britt Petersson

Lena Eriksson, Jannes Sigurdsson, Ulla Schütt

Sę wart eð tal um rumpdrag og bögelbräð. Mikkel ungger i Övdalim åvå faið kåit i gardum fer te lån rumpdrag mes eð ulld slaktas iemą̊ gardum. Inggan add noð slaikt lån aut uonde ur mikkel garder dier kåi’tt i. Og mes unggär kam iem war eð ferdugslaktað. Laikt war eð min bögelbrädę. Dier ulld brukas mes kelinggär bäkäð tunnbröð i gardum. Unggär fingg aut og kåit i gardum. Itjä fanns eð noð bögelbräð.

Eð war ien trivlin glåmåkweld. Warum trettą̊ kelingger og kaller so warum min ą̊ ien trivligan glåmåkweld i Wesa. Bia Tegnér, Birgit Åhlén, Kråk Birgitta Andersson, Rikard Estenberg og Klukker Åke byddj eld åvå byggt i Wes. Jannes Sigurdsson kam frą̊ Muora, Ulla Schütt frą̊ Blibjärr, Trapp Karin frą̊ Ą̊sbymm, Inga-Britt Peterson frą̊ Mykklaingg, Lena Eriksson, Maria og Jenny Beronius frą̊ Luoka og ig, Pell Birgitta frą̊ Östmykklaingg.

Text och foto: Pell Birgitta Andersson

Vill du lära dig älvdalska?

Vill du lära dig älvdalska? Vill du gå på kurs? Kanske tillsammans med dina vänner eller arbetskamrater? Kvällskurs, dagkurs, helgkurs, SKYPE-kurs?

I sommar kommer även en veckolång kurs där Yair Sapir är lärare. Inom kort kommer information om den.

Kontakta Ulum Dalska på info@ulumdalska.se eller Björn Rehnström på bjorn.rehnstrom@telia.com eller på tfn 070-688 68 44.

Älvdalsk ordbok

Älvdalsk ordbok som skrivits av Lars Steensland finns på nätet. Sök på älvdalsk ordbok så kommer den upp. Länk till ordboken finns också här på hemsidan under Älvdalskan.

Glåmåkweld

Tisdag 10 april kl 18.30 ir eð ”Glåmåkweld” i Bystugu i Wesa.

Läs mer

Lite nytt på hemsidan

I menyn under Älvdalskan finns två nya rubriker tillagda. Dels har vi fått ”Gråspråksord” från Lars Steensland och dels ”Nydalska” från Inga-Britt Peterson.   Där finns många ord på älvdalska att ta in i sitt ordförråd. Väl bekomme!

Drivs med WordPress & Lovecraft