Landsövdindje ljuotintressirað åv dalskun

För någrų wikur sę ringgd ig að landsövdindjin. Ig spuord on um Ulum Dalska fikk kumå dait að Falu og ells ą̊ on.
– Nai, ig will kumå að ið i stellę, saggd ą̊ raðweg.
– Ig will wårå min dar avið an dar dalsk-kussn ą̊ Skype ą̊ datorem, saggd ą̊.

Um tisda´n så war så kam ą̊. Gra´ll įesumb swaingd ą̊ in min Saabin in ą̊ gardn men og kam in að Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Karin Trapp, Bia Tegnér og mig.

Bar ą̊ add kumið in gainum dörum byrd ą̊ ą̊ ”äs” frågur yvyr uoss.

Ylva Thörn, landsövdingg, spuord etter ollt so war um övdalska og Ulum Dalska.

Ą̊ willd witå ollt så war um språtsjeð, um förienindsję, um kampin fer te friðå språtsjeð, um ur wið tjempum fer te få dalską sos minoritietsspråk , ur eð war mes råkeðum Europarådet og wen am gart i Ulum Dalska gainum årum.

Og wið saggdum sagt åv fer enner. I tri taimą såt ą̊ og ärd ą̊ ur wið argumentireðum. Ą̊ war sakt ą̊ ljuoutintressirað.

 

Enndå mier intressirað wart ą̊ bar klukka wart fyra og kussn ą̊ Internet og Skype byrd ą̊. Dieltagerer saggd åv dier byggd i Illionois, Usa, Falu, Norre og Swerre og ą̊ fikk sakt sjå lite ur sturt intresseð ir för dalskun uände war an ir i wärdem.
Ig ar apt an dar kussn ses i wittres og båð ig og ”elever” addum lärt uoss noð llite, fikk landsövdindsje sjå, kanenda.

Ylva Thörn, landsövdingg i Dalum, tykkt eð war ljuotintressant war min ą̊ kussem ą̊ Skype mes ą̊ ellseð ą̊ nest Ulum Dalska.

 

Björn Rehnström, Ulla Schytt, Pell Birgitta Andersson, Ylva Thörn, Karin Trapp och Bia Tegnér.

Dan etter fanns issnjär tekstn ą̊ iemsaiðun länsstyrelsn.

”Besök i Älvdalen hos Ulum Dalska föreningen för Älvdalskans bevarande. Ett starkt engagemang för att behålla och få älvdalskan erkänd som ett lokalspråk minoritetsspråk. Älvdalens kommun har antagit ett handlingsprogram för bl.a. att lära ut i förskolan. Besparingsskogen ger stipendier till elever i årskurs 3,6 och 9 som lärt och klarat prov. Erfarenheten är att många kan och förstår men pratar inte älvdalska. Fick även vara med på den Skype-utbildning som sker med deltagare från Norge, USA och Sverige. Tack Björn, Birgitta, Karin, Ulla och Bia för kunskapen och trevligt möte. Och dessutom en härligt solig dag med mycket snö i den här delen av länet.”

Tekst: Björn Rehnström
Foto: Bengt Welin