Bli medlem i Ulum Dalska
Vi vill bli fler i föreningen. Du som värnar om vår språkskatt älvdalskan och vill att språket ska bevaras för framtida generationer kan göra en insats genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften används till att sprida kunskap om språket genom kurser, böcker, spel, mässor och bearbetning av regering, språkråd m fl.

Medlemsavgift/år
Vuxen – 150 kr
Ungdom upp till 16 år – 50 kr
Familj – 350 kr

Så här blir du medlem:
Sätt in pengarna på Plusgirokonto 64 30 25-0.
Skriv namn och adress. För ungdom skriver ni också födelseår.
Familjemedlemskap gäller för två vuxna och barn upp till 16 år. Skriv alla medlemmars namn och för ungdomarna även födelseår.

För att överföra pengar från utlandet, använd:
SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6026 06430250