I menyn under Älvdalskan finns två nya rubriker tillagda. Dels har vi fått ”Gråspråksord” från Lars Steensland och dels ”Nydalska” från Inga-Britt Peterson.   Där finns många ord på älvdalska att ta in i sitt ordförråd. Väl bekomme!