Nu har du möjlighet att läsa Lars Steenslands högtidstal från Skansfesten 1982, om ”Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?”

www.ulumdalska.se/alvdalskan/varifran-kommer-alvdalskan/