Här är föreningens styrelse för det kommande året:

Ordförande (Uordfyörend)
Gerda Werf

Vice ordförande (Wise uordfyörend)
Anders Hård

Kassör (Kassör)
Karin Trapp

Sekreterare (Sikritirer)
Tore Löfgren

Ledamöter (Liedamyöter)
Doris Back
Erland Andersson
Emil Eriksson

Ersättare (Ersetterer)
Daniel Nyström
Sofi Håmås

Mål och visioner (Mål og wisiuoner)
Jennie Hagström
Jennie Dahlman
Birgitta Andersson
Ulla Schütt

Valberedning (Walbiriedningg)
Björn Rehnström
Maria Garbergs
Barbro Larsson