Nu finns ordlistan från Glåmåkweld i Gåsvarvs bystuga på hemsidan!

https://www.ulumdalska.se/artiklar/glamakwellder/2013-03-07-gasvarv/