Det blev ett annorlunda årsmöte för Ulum Dalska i år. På grund av rådande omst Vi fick använda oss av alternativa mötesmetoder och kopplade upp oss för ett digitalt årsmöte via internet. Stort tack till alla er som deltog!

Här kan du ta del av Ulum Dalskas årsmötesprotokoll 2020.

Så snart styrelsen har haft sitt konstituerande möte kommer sidan Styrelsen 2019  att uppdateras.