Ordlistan från Glåmåkwelld i Nornäs år 2008 finns nu tillgänglig här på vår hemsida!

https://www.ulumdalska.se/glamakwellder/2008-10-14-nornas