Här kommer ordlistan från Glåmåkwelld i Blyberg 2007.

https://www.ulumdalska.se/glamakwellder/2007-04-19-blyberg