Här kommer ordlistan från Glåmåkwelld i Månsta år 2009.

https://www.ulumdalska.se/glamakwellder/2009-12-03-mansta