BBC i Älvdalen – för språkets skull

Om några veckor kommer hela England och stora delar av den engelsktalande världen att kunna få veta mer om det exotiska älvdalska språket och dessutom lyssna till lika exotisk älvdalsmusik. Detta via BBC Radio 3 som nyligen besökte laget och Älvdalen för att göra ett program om det unika språk vi har i Älvdalen.

Den prisbelönta radiojournalisten Jo Wheeler var på besök i Älvdalen tillsammans med Maja Daniels, Londonbaserad, internationellt känd fotograf, med rötterna i Älvdalen.

Jo Wheeler hade läst om det hotade och nu nästan mytiska språket i Älvdalen och tog upp det hela med BBC, som nappade på idén. Hon kontaktade Maja Daniels som hjälpte henne med kontakter och praktiska problem under de tre dagarna i Älvdalen.

Under ett besök hos Älvdalens spelmanslag så spelade hon in en hel del av älvdalsmusiken i flera olika konstellationer och med olika sorters instrument. Naturligtvis bjöd älvdalslaget också sin långväga besökare på sång på älvdalska.

Jo Wheeler passade också på att intervjua älvdalsspelmän med älvdalska som modersmål samma kväll. Hon och Maja Daniels besökte också flera både yngre och äldre älvdalsktalande personer under tredagarsbesöket Med stor nyfikenhet och stort intresse intervjuade Jo Wheeler dem om det märkvärdiga språket och den märkvärdiga kulturen i Älvdalen.

Resultatet av besöket i Älvdalen ska bli ett 28 minuter långt program i BBC Radio 3, som sänds över stora delar av den engelsktalande världen. Programmet ska enligt planeringen sändas i BBC Radio 3 den 21 oktober. Programmet om älvdalskan ingår i en serie som heter ”Between the ears”.

Text: BJÖRN REHNSTRÖM

 

Älvdalens spelmanslag
Foto: Björn Rhnström

Intervju med Björn Gyris.
Foto: Björn Rehnström

Intervju med Lennart Mattssson
Foto: Björn Rehnström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med Nils Nordh
Foto: Björn Rehnström