Månad: juli 2018

Minecraft översätts till älvdalska

Älvdalskan är aktuell på många sätt. Senaste nyheten är att dataspelet Minecraft översätts till älvdalska. Här nedan en artikel i tidningen Land.

Vill du hjälpa till med översättning finns en länk sist i artikeln för intresseanmälan.

https://www.facebook.com/186243138114636/posts/2091872124218385/

Mora Tidnings artikel om Krippkuss i övdalska

Första kursen i älvdalska för barn hölls 3-5 juli 2018. Tolv barn deltog i första omgången och i augusti kommer tolv barn till som vill lära sig språket.


Påminnelse-Enkät om älvdalskan

Har du svarat på enkäten? Vi behöver dig för att veta hur många som talar, förstår och/eller skriver älvdalska. Speciellt viktigt är det att vi får veta hur många barn och unga som använder, vill bevara/utveckla/lära sig älvdalska språket. Det kommer en stor satsning på utbildning i älvdalska språket i förskola och skola med de 7 miljoner som Arvsfonden har beviljat i ett treårigt projekt. Var med från början genom att svara på enkäten!

Du kommer till enkäten genom länken här Dalsker du?

Ny Dalskum-tiningg

Hoppas alla medlemmar i föreningen har fått vårnumret av tidningen Dalskum. I tidningen finns, förutom all intressant läsning för stor och liten, ett extrablad medskickat. Vi gör en enkät om hur många som talar, förstår, skriver älvdalska. Fyll i den och e-posta till info@ulumdalska.se eller skicka till Bia Tegnér, Ripvägen 29, 796 31  ÄLVDALEN. Enkäten finns också här på hemsidan och på vår sida på Facebook.

Drivs med WordPress & Lovecraft