Första kursen i älvdalska för barn hölls 3-5 juli 2018. Tolv barn deltog i första omgången och i augusti kommer tolv barn till som vill lära sig språket.