Hoppas alla medlemmar i föreningen har fått vårnumret av tidningen Dalskum. I tidningen finns, förutom all intressant läsning för stor och liten, ett extrablad medskickat. Vi gör en enkät om hur många som talar, förstår, skriver älvdalska. Fyll i den och e-posta till info@ulumdalska.se eller skicka till Bia Tegnér, Ripvägen 29, 796 31  ÄLVDALEN. Enkäten finns också här på hemsidan och på vår sida på Facebook.